top of page
Wemmelund Arkitekter A/S tilbyder rådgivning om byggeri, renovering og vedligeholdelse til boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt
offentlige- og erhvervsejendomme

Rådgivning og renovering

Logo uden tekst.png
Vi rådgiver om byggeri og renovering

Wemmelund Arkitekter A/S er en mindre rådgivningsvirksomhed, der består af arkitekter og ingeniører. 

Vi er kendt for at have en nær relation til vores klienter og for altid tilfredse kunder. Hos Wemmelund Arkitekter har vi stor respekt for håndværkstraditioner, og vi har altid indsigt i den nyeste byggefaglige viden.

VI RÅDGIVER INDEN FOR ALLE BOLIGFORHOLD

Bygherrerådgivning fra idé til projekt

Wemmelund Arkitekter A/S hjælper boligforeninger med renovering og restaurering både i forhold til opgavetyper og måden, de bliver udført på.

Vi fungerer som bygherrerådgiver og kombinerer kvalitet med stor faglig viden inden for hvert enkelt område.

Samlet set er vores arbejdsopgaver vedligeholdelse, renovering og ejendomsudvikling fra idé til færdigt projekt.


Vores fagområder omfatter de fag, der er nødvendige for at have en sund ejendom, sikre en optimal drift og ikke mindst være med til at realisere jeres ønsker og visioner for ejendommen i fremtiden.

Lille_Mur.jpg
to Services
Før det store byggeri begynder

Et projekt tager oftest udgangspunkt i en byggesagsbeskrivelse (BSB). En sådan beskrivelse er nødvendig for at gennemføre en entreprise for nybyggeri, såvel som for renoveringsarbejde, og kan anvendes på alle størrelser og typer af opgaver. Wemmelund Arkitekter kan udarbejde beskrivelsen for jer eller hjælpe jer gennem processen.

Byggesagsbeskrivelsen er udgangspunktet

Byggesagsbeskrivelsen bliver udarbejdet af en arkitekt eller en ingeniør. Materialet består af en beskrivelse med tilhørende tegninger og af udbudsmateriale.

Udbudsmaterialet indeholder, ud over referencer til den tilknyttede beskrivelse, anvisninger, forskrifter og fravigelser samt priser. Vi samler alt indhold for jer og er garant for BSB'en igennem hele processen.

Før byggeriet går igang

LOVEN KRÆVER EN VEDLIGEHOLDELSESPLAN

Skal I renovere eller bygge til? Så skal I have lavet en vedligeholdelsesplan. Vedligeholdelsesplanen er en gennemgang af ejendommens nuværende tilstand og af tidligere vedligeholdelsesprojekter.

Planen giver jer et overblik over, hvad I bør være opmærksomme på i forhold til vedligehold og renovering de næste 10 år.

Siden 2015 har det være lovpligtigt at udarbejde en vedligeholdelsesplan i forbindelse med renovering af ejendomme.

 

Hvis I allerede har en vedligeholdelsesplan, kan vi hjælpe jer med at udvikle den med henblik på det arbejde, I skal have udført på ejendommen.

Læs mere
Vi samarbejder med andelsforeninger

Lad Wemmelund Arkitekter hjælpe jeres andelsforening med at vurdere andelslejlighederne ved salg. Som loven er formuleret i dag kan bestyrelsen i en andelforening meget nemt blive upopulære når en andelslejlighed skal handles eftersom det står skrevet, at de skal skønne, om sælgers værdiansættelse af individuelle forbedringer er rimelige. Løsningen kan være en uvildig professionel vurderingsmand - typisk en arkitekt eller ingeniør, der forstår dette arbejde. Wemmelund Arkitekter varetager dette arbejde.

Hvis jeres ejer- eller andelsforening drømmer om at omdanne tørreloftet til nye boliger, har I brug for rådgivning om ejendomsudvikling. Vi rådgiver jer om processen fra idé til udførelse uanset, om det drejer sig om udvidelse af boligforeningens arealer eller klimasikring.

Uanset hvad jeres behov måtte være, kan vi hjælpe jer med at finde en løsning, der opfylder jeres ønsker indenfor jeres budget. Vi skaber et samlet overblik over jeres økonomi ud fra vores viden om den gældende lovgivning og med fokus på arkitektur og teknik. Vi bistår også gerne med ekspertviden til bestyrelsesmøder.

Ejendomsudvikling for ejer- og andelsforeninger
Skader på jeres ejendom? Lad os hjælpe jer

Wemmelund Arkitekter A/S har specialviden om inddæmning, renovering og fremtidig sikring af ejendomme i forbindelse med skader. Vi har eksempelvis stor viden om skader forårsaget af fugt og svamp. Vi kan hjælpe jer med at konstatere, om der er skader og af den evt. skades omfang. Vi tilbyder også rådgivning om det videre forløb med renovering og sikring mod fremtidige skader.

bottom of page