top of page

RENOVERING AF JERES BOLIG

Hos Wemmelund Arkitekter har vi erfaring med rådgivning og planlægning af alt fra byfornyelse til facadeisolering. Vi hjælper jer med også at vurdere, om jeres tag og vinduer skal skiftes eller renoveres med respekt for ejendommens æstetik såvel som foreningens økonomi.

Byfornyelse
Støtte til byfornyelse

Vi hjælper jer med at søge tilskud til byfornyelse, der både kan være med til at forny og forbedre jeres ejendom til gavn for beboere og ejere.

Hvis jeres ejendom er beliggende i Københavns Kommune, kan I søge tilskud i forbindelse med projekt ”Bæredygtig Byfornyelse”. Læs mere om projektet på Københavns Kommunes hjemmeside.

Renovering af facade
Renovering af facader

Facaderenovering er ofte en bekostelig affære, da det handler om at få skabt en løsning, der passer til ejendommen, og som er med til at sikre ejendommens værdi. Samtidig skal beboerne være enige.

Vi hjælper jer med at finde præcis den løsning, der passer til jeres budget, ønsker og til beboernes forventninger.

Facadeisolering
Facade isolering

Hvis varmeregningen løber op i store summer, eller hvis der er risiko for fugt og skimmelsvamp, kan løsningen være at isolere facaden eller efterisolere, som det også kaldes. Det kan gøres ved at isolere ydervæggen, hvor man blæser isolerende materiale ind mellem murstenene.

Vi hjælper jer med at finde den løsning, der passer bedst til jeres ejendom og med respekt for ejendommens æstetik og anvendelse.

Renovering eller udskiftning af tag
Tag

Det kan være omfattende at få skiftet tag. Det er både dyrt og kan være besværligt, hvis loftsrum skal spærres af. Ofte kan problemet med et utæt tag, løse tagsten eller fugtskader i tagspær dog ikke udskydes, men må behandles hurtigst muligt. Vi hjælper jer med at vurdere omfanget og regne på, om det bedst kan betale sig at reparere taget eller skifte f.eks. tagplader, isolering og inddækninger.

Vinduesrenovering
Vinduesrenovering

Skal vinduerne skiftes, eller kan de renoveres? Vi hjælper jer med at sætte ord på behovet. Vi kigger alle detaljer igennem og vurderer, hvad der fungerer bedst ud fra jeres budget og ønsker til en kort- eller langsigtet løsning. Vi går ikke på kompromis med kvaliteten, men har forståelse for jeres ønsker til ejendommens udseende.

bottom of page