top of page

RÅDGIVNING OM EJENDOMUDVIKLING

Bestyrelser for ejer- eller andelsforeninger oplever ind imellem problemer i samarbejdet. Nogle beboere ønsker nye altaner, andre drømmer om en facaderenovering, og andre igen vil have klimasikret ejendommen. Uanset hvad jeres behov måtte være, kan Wemmelund Arkitekter hjælpe jer med at finde en løsning, der opfylder jeres ønsker indenfor jeres budget.

Lad jeres visioner møde vores rådgivning

Når visionerne for boligforeningen skal realiseres, har I brug for klar rådgivning om renovering, byggeri, fremtid og økonomi. Hos Wemmelund Arkitekter har vi erfaring med ejendomsudvikling fra udbygning af boligareal til udskiftning af vinduespartier.

Vi forklarer processen for jer, og hjælper jer med at træffe den helt rigtige beslutning for jeres forening. Vi hjælper jer med at synliggøre den økonomiske gevinst for foreningen og får skabt et samlet overblik over jeres økonomi ud fra vores viden om den gældende lovgivning.

Hvad er ejendomsudvikling?
Hvad er ejendomsudvikling

Ejendomsudvikling er de projekter, I får lavet på jeres ejendom. Det kan være forskønnelse, renovering, restaurering, klimasikring eller udvidelse. Wemmelund Arkitekter kan bistå med rådgivning om alle projekter. Vi har nylig erfaring med at:

  • omdanne tørreloft til boliger. Vi rådgiver og sikrer jer juridisk bistand
     

  • forvandle en nedslidt ejendom til nye moderne faciliteter, f.eks. kontorer. Vi rådgiver om renovering eller nybyggeri
     

  • tilbygge til eksisterende bolig. Vi rådgiver om æstetik, belastning og kloakering

Her er et par eksempler på vores arbejde

Uanset hvor stort jeres projekt er, bistår vi gerne med rådgivning om renovering, klimasikring eller tilbygning. Vi har erfaring fra flere større boligkomplekser som f.eks. Lufthavnsparken i Kastrup, og virksomheden Danske Spil hvor vi har arbejdet med helhedsløsninger. 

Klimasikring

Ved at klimasikre eller klimatilpasse jeres ejendom, kan I sikre jer mod ubehagelige overraskelser ved skybrud og forhøjet vandstand. Når vandstanden stiger voldsomt, kan der opstå skader ved, at vand fra eksempelvis kloakker trænger ind i jeres ejendom. Det kan være en ubehagelig oplevelse, når indholdet af kælderrummet flyder rundt i kloakvand, og processen med rengøring og oprydning er omkostningstung både i forhold til økonomi og tid.

 

Wemmelund Arkitekter kan hjælpe jer med at tænke fremsynet og klimasikre jeres ejendom. Det er især ældre boliger og boliger fra før 2010, der kan være i risikozonen for skybrudsskader. Vi hjælper jer uanset, om I er en boligforening, offentlig eller privat virksomhed. Wemmelund Arkitekter rådgiver jer ud fra boligens beliggenhed, historik og på baggrund af gældende lovgivning.

Undgå overraskelser med klimasikring
Restaurering
Restaurering

Nogle huse eller ejendomme, typisk af ældre dato, kan være særligt bevaringsværdige eller være underlagt servitutter, der gør, at de ikke ”bare” kan renoveres, men skal gennemgå en restaurering. Vi rådgiver om processen fra start til slut og hjælper jer med at overskue den måde, hvorpå jeres ejendom skal behandles. Wemmelund Arkitekter har erfaring med både facaderenovering og med håndværksmæssigt mere tunge udfordringer med decideret restaurering.

bottom of page