top of page

I den almennyttige boligforening Lufthavnsparken i Kastrup, var der problemer med uisolerede gavle der skabte kulde i lejlighederne. Det gav høje varmeregninger, og i mange tilfælde også skimmelsvamp, da væggene kondenserede indvendigt, hvor kulde og varme mødes.

Wemmelund Arkitekters løsning blev efter længere tids drøftelse, en udvendig løsning med mineraluld og mursten, dels af etiske grunde, dels da det ville gøre det billigere at vedligeholde ejendommen fremover og sidst men ikke mindst valgte vi denne løsning til glæde for beboerne, da det ikke ville gribe ind i boligarealet.

bottom of page