top of page

UVILDIG RÅDGIVNING I  BYGGE-
PROJEKTER

Wemmelund Arkitekter er eksperter inden for renovering og byggeri. Vi hjælper jer med at få skrevet udbudsmaterialet og med at prioritere de enkelte opgaver i entreprisen. Vi kan også bistå med valg af entreprenør eller håndværksmester.

God rådgivning sparer jer for penge

Med Wemmelund Arkitekter får I en uvildig rådgiver, der er ’jeres mand’. Vi laver en gennemgang af ejendommen, hvor vi ser på alle detaljerne i projektet og laver en tilbundsgående beskrivelse af, hvad det er, I vil have lavet.

Herefter bliver der lavet et udbudsmateriale med en tilbudsliste, der henviser til beskrivelsen. Dette materiale fremsender I til de håndværkere, I ønsker tilbud fra. I er dermed garanteret, at I får sammenlignelige tilbud fra forskellige håndværkere. 

Rådgiver agumenter
Hvad kan der gå galt uden en rådgiver

Der er mange gode grunde til at vælge en rådgiver til jeres ejendomsprojekt. Nedenfor skitserer vi behovet for en rådgiver ved at tage udgangspunkt i et typisk eksempel fra en boligforening, der starter et projekt uden en rådgiver:

Foreningen har svært ved at sammenligne de to tilbud, og bestyrelsen bliver uenige om, hvilket udbud de skal gå efter. Der opstår intern splittelse, og renoveringen udskydes. Foreningen bruger følgende vinter mange penge på varmespild pga. ringe isolering fra tag og vinduer.

 

I eksemplet her kan tilbuddene ikke sammenlignes: Den ene håndværksmester har valgt en meget grundig tilgang til projektet og vurderer, at vinduerne skal slibes ned, vaskes og males 3 gange med en mellemslibning.

Den på papiret billigere håndværker vurderer, at vinduerne blot skal males en gang. Ergo bliver der brugt flere arbejdstimer på det dyre projekt, og udfaldet er også forskelligt.

 

Vælger I at spare pengene og ikke hyre en rådgiver, overdrager I hele ansvaret for byggeprojektet (entreprisen) til den givne håndværkervirksomhed, der har aktier i sagen i form af blandt andet arbejdstimer og byggematerialer.

Foreningen beslutter på en generalforsamling, at ejendommen skal renoveres, da både vinduer og tag trænger til en kærlig hånd. Foreningen vælger at gøre noget ved begge dele. Det er så heldigt, at Jens i nr. 16, 2.tv. kender en håndværksmester, han har stor tillid til og derfor anbefaler foreningen at benytte.

 

3 uger senere får bestyrelsen et tilbud på kr. 3,7 mio. kr. Det er mange penge for den lille forening, og bestyrelsen mener, de bør får endnu et tilbud i hus, før de beslutter sig for, hvem der skal renovere ejendommen.

Der bliver indhentet et alternativt tilbud på sagen, og det viser sig, at dette tilbud er 800.000 kr. billigere.

Projektbeskrivelse og udbudsmateriale

Ved at hyre Wemmelund Arkitekter som rådgiver, får I en uvildig part, der alene beskriver projektets omfang, og hvad der er nødvendigt for at opfylde jeres ønsker og behov. Vi kan også hjælpe jer med at samle og udsende udbudsmateriale.

Vi styrer de mange forskellige spørgsmål, der rejser sig undervejs, og I adskiller dermed rådgiverens rolle fra håndværkerens. Vi udarbejder projektbeskrivelsen og udbudsmaterialet, så I kan indhente tilbud på opgaven.

Hvad er udbudsmateriale?

Udbudsmaterialet er en overordnet beskrivelse af det arbejde, der skal laves i jeres forening. Det er vigtigt, at beskrivelsen er helt entydig, så den ikke kan tolkes forskelligt af de håndværksmestre, der giver tilbud på opgaven. I udbudsmaterialet er der inkluderet en tilbudsliste, som beskrives neden for.

Udbudsmarteriale
Hvad er udfaldskrav?

En del af projektbeskrivelsen er en rapport om udfaldskrav, der er en detaljeret beskrivelse af forskellige slutresultater af arbejdet på ejendommen. En sådan rapport er med til at sikre, at det ønskede slutresultat bliver fortolket ens af de forskellige aktører i sagen.

Udfaldskrav kan f.eks. handle om, hvorvidt man skal værne om de gamle vinduer og give dem kærlig pleje? Eller om disse vinduer har en begrænset levetid, og foreningen derfor kun vil bekoste x antal kroner på dem, inden de om få år er klar til udskiftning?

Udfaldskrav
Hvad er tilbudsliste?

Tilbudslisten er en del af udbudsmaterialet. Listen er en punktopstilling, hvor man kan se, hvad de enkelte dele af renoveringen koster. Når entreprenøren eller håndværksmesteren giver svar på tilbuddet, udfylder han hvert enkelt punkt med pris for udført opgave

Statiske beregninger
Statiske beregninger

De statiske beregninger udgør en del af den statiske dokumentation som skal udarbejdes i forbindelse med byggeprojekter. Det gælder både når der er tale om nybyggeri, tilbygning eller ombygning af eksisterende bygninger.
Den statiske dokumentation er ret omfattende og inkluderer eksempelvis en beskrivelse af projektets forudsætninger, statiske beregninger, konstruktionstegninger m.m. Wemmelund Arkitekter A/S udfører statiske beregninger og ansøger også gerne byggemyndighederne m.m. Vi har også rigtig gode samarbejdspartnere i form af håndværkere der kan forestå det videre arbejde hvis det er interessant.  


De bærende beregninger kan være:

· Fundamentsberegning af fundamentets bæreevne i henhold jordens bæredygtighed
· Sætningsberegninger af fundamenter jævnfør jordens deformationsparameter
· Beregning af bærende bjælker og søjler inden for træ, stål og beton
· Bæreevne af in situ fx støbt beton dæk
· Beregninger af skivekonstruktioner i bygninger
· Stabilitetsberegninger af bygningen


 

bottom of page