top of page

BAGSIDEN AF JERES BOLIG

Skader genrelt

Hvis der opstår skader i jeres ejendom, er det vigtigt at reagere så hurtigt som muligt. Det gælder både ved eksempelvis fugtskader eller sætningsskader.

Wemmelund Arkitekter kan både hjælpe jer med at inddæmme de skader, der er opstået, og også rådgive jer om det videre forløb med renovering og sikring mod fremtidige skader.

Skimmelsvamp
Behandling af fugt og skimmelsvamp

Fugt og skimmelsvamp opstår af forskellige grunde, men fælles for skaderne er, at de kan have stor økonomisk og helbredsmæssig betydning for beboere og ejendom. Wemmelund Arkitekter hjælper jer med at konstatere, vurdere og renovere jeres ejendom, når I har problemer med fugt og/eller skimmelsvamp. 

Sådan opstår skimmelsvamp

Skimmelsvampe opstår typisk efter en fugtskade, f.eks. hvis boligen ikke er sikret mod skybrud, og der derfor trænger vand ind i fundament eller vægge. Skimmelsvamp er skadeligt for helbredet og findes oftest i organisk materiale som f.eks. træ, hvorfra sporerne fra svampene let kan brede sig til andre områder af din bolig. Du kan genkende svampen på sorte, blå eller grønne plamager, eller hvis der lugter jordslået indendørs.

Vi undersøger omfanget

Hvis der er mistanke om skimmelsvamp i ejendommen, er det vigtigt at få undersøgt omfanget med det samme. Du kan selv afhjælpe ved at lufte ud i din bolig flere gange dagligt, og ved at sørge for at temperaturen indendørs er mellem 18-22 grader.

 

Wemmelund Arkitekter hjælper jer med at teste jeres bolig eller ejendom for skimmelsvamp. Vi undersøger, hvor omfattende udbruddet er og hjælper jer med at renovere. Konstaterer vi hussvamp i jeres ejendom, vil vi typisk benytte behandling med mikrobølger.

Skadesbehandling af fugt og skimmelsvamp

Vi bistår gerne med eksperthjælp i forhold til vurdering af skadens omfang og forløbet med behandling af skaden. Wemmelund Arkitekter kan både agere som forsikringsselskabets garant for, at forløbet er beskrevet dybdegående og samtidig som hjælp for ejeren/foreningen, der har brug for faglig assistance til at få skaden vurderet.

Ægte hussvamp
Behandling af ægte hussvamp med mikrobølger

Hos Wemmelund Arkitekter har vi god erfaring med at benytte mikrobølgebehandling til at bekæmpe ægte hussvamp. Ægte hussvamp svækker træet i bygningens konstruktion og ødelægger træets bæreevne. Derfor er det vigtigt at starte behandlingen så hurtigt som muligt. Vi hjælper jer med at bestemme skadens omfang og med at konstatere typen af svamp.

Mikrobølgebehandling som supplement eller direkte behandling

Hvis der er en træ-nedbrydende svamp i et byggeri, kan det svække træet og skade træværkets bæreevne. Har svampen først 'sat sig fast' i en bygning, anbefaler vi mikrobølgebehandling som direkte behandling, eller som et supplement til den samlede skadesbehandling.

I skal kende skadens omfang, før behandlingen kan starte. Samtidig skal der være udarbejdet en rapport fra et anerkendt svampelaboratorium til dokumentation.

Sådan fungerer behandling med mikrobølger
Microbølgebehandling

Mikrobølge-bekæmpelse virker ved, at mikrobølgerne varmer træet op til 70° og derefter sendes igennem den beskadigede konstruktion. Det tvinger vandmolekylerne i træet til at skifte retning, hvorved modstanden giver en opvarmning til kogepunktet – en temperatur, der ligger over svampens leveevne.

 

Denne behandlingsform er især besparende ved mere komplicerede konstruktioner eller ved bevaringshensyn, da det er muligt at behandle selv små områder. Samtidig er det en behandling, som afsluttes på få timer. Efter endt behandling bliver der udarbejdet en rapport, der kan bruges ved efterfølgende kvalitetssikring.

Sætningsskader

På nogle ejendomme opstår der sætningsskader. De opstår typisk, hvis jorden under huset ikke har den fornødne bæreevne, eller hvis der er bevægelser i jorden. Sætningsskader ses som regel som gennemgående revner i ejendommens fundament, i gulve eller i murværk. Der kan opstå en del grimme følgeskader, hvis ejendommen eller huset har sætningsskader. Der kan trænge vand ind, og det kan udvikle sig til fugt og skimmelsvamp.

 

Vi rådgiver jer om, hvordan I hurtigst muligt kan begrænse sætningsskaderne og stoppe den skade, der allerede er sket. Vi hjælper jer også videre i renoveringsprocessen og med at bearbejde de skader, der er opstået.

bottom of page